skipmenu
 
Rychlý kontakt

Argentinská 1027/20
170 04 Praha 7 - Holešovice

270 005 544


obchod@comfort-space.cz

Novinky
Energetický průkaz

Certifikace se rozšiřuje, novostavby budou jen pasivní. Stavebnictví a trh s nemovitostmi čekají v brzké době revoluční změny.

Vzorový projekt snížení energetické náročnosti rodinného domu


tomenu

Vzorový projekt snížení energetické náročnosti rodinného domu

Snížení energetické náročnosti daného objektu

Původní verze nezatepleného objektu

V rámci prezentace projektu „Moje úspora“ jsme pro vás připravili několik různých pohledů, jak energeticky a investičně lze pojmout jednotlivé projekty rodinných domů před zateplením a po zateplení včetně výměny kotle.

Energeticky neúsporné řešení nezatepleného rodinného domu. Tento objekt byl typově sestaven z materiálů a ploch, ze kterých se běžně stavěly rodinné domy v 50. – 90. letech minulého století.

Jedná se o dvoupodlažní dům s podsklepením. Konstrukce stěn je tvořena klasickou cihlou plnou pálenou s vápenocementovou omítkou. Dům má v 2NP pokrovní obytnou plochu s běžným zateplením mezi krokvemi a na nejvyšším stropě minerální vatou. Dům má jednoduchá dřevěná okna bez utěsnění.

Parametry vzorového objektu:

Podlahová plocha: 184 m2
Podlaha na zemině v suterénu: beton hutný (92m2)
Obvodová stěna fasády: omítka vápenná, cihla plná, pálená, síla stěny 450 mm
obvod fasády k zateplení 195 m2
Okna, dveře: původní dřevěná 28,23 + 1,8 m2
Nejvyšší strop mezi půdou a obývaným prostorem: minerální vata 100 mm, krokve, vzduchová mezera, sádrokarton
plocha k zateplení 51,1 m2
Střecha: krytina, krokve, minerální vata 160 mm, parozábrana, sádrokarton
plocha k zateplení 60 m2
Tepelná technika: kotel na tuhá paliva – výkon kotle 20 kW
tepelná ztráta objektu je 19,3 kW.

Takto konstrukčně postavený dům v oblasti do -13 °C nejnižší průměrných teplot v zimním období vykazuje tyto konstrukční nedostatky:

Podlaha na zemině: bez zateplení
Podlaha nad suterénem: bez zateplení
Obvodová stěna fasády: bez zateplení
Okna, dveře: původní dřevěná jednoduchá, netěsná
Nejvyšší strop mezi půdou a obývaným prostorem: nedostatečné zateplení – původní izolace
Střecha v podkroví: nedostatečné zateplení – původní izolace

Energetická náročnost objektuEnergetická náročnost objektu:

Souhrnem je měrná potřeba tepla na vytápění: 218,72 kWh/m2/rok
Měrná roční spotřeba energie: 492 kWh/m2/rok → G - Mimořádně nehospodárná
Obálka budovy je klasifikována: F – Velmi nehospodárná

Energetické náklady na provoz:

Elektrické energie: 40,7 GJ/rok (příprava teplé vody + osvětlení)
Tuhá paliva: 284 GJ/rok (vytápění)
Celkové náklady na provoz 165 750,- Kč / rok /cena GJ průměr 510 Kč/GJ

Varianty se zateplením a výměnou tepelného zdroje:

Varianta 1 - zateplení objektu

Varianta 2 - zateplení objektu + výměna tepelného zdroje

tomenu