skipmenu
 
Rychlý kontakt

Argentinská 1027/20
170 04 Praha 7 - Holešovice

270 005 544


obchod@comfort-space.cz

Novinky
Energetický průkaz

Certifikace se rozšiřuje, novostavby budou jen pasivní. Stavebnictví a trh s nemovitostmi čekají v brzké době revoluční změny.

Úspory


tomenu

Úsporná opatření, kterými lze snížit celkovou energetickou náročnost objektu

Návrh úsporných opatření

Zateplení podlahy na zemině

Saint-Gobain Isover

Zateplením podlahy, která je ve styku se zeminou, je možné dosáhnout účinnosti mezi 9 – 12% vzhledem k původnímu stavu ochlazování konstrukce a přestupu ochlazování konstrukcí svislých stěn. Dobré odizolování podlah objektu zamezí ochlazování vnitřních prostor objektu včetně ochrany proti kondenzování par v přiléhajících stěnách, do nichž chlad z podlahy bez izolantu prostupuje.

Z dlouhodobého hlediska se tak zamezí i konstrukčním závadám vedoucím k odpadávání omítek, vlhnutí a vzniku plísní. Věnujte prosím při stavbě nebo rekonstrukci tomuto zateplení velkou pozornost.

Zateplení fasády

Saint-Gobain Weber

Zateplení fasády je jednou z nejdůležitějších akcí při snižování energetické náročnosti objektu. Co zateplení přináší? V první řadě snižuje o 25 – 35% celkové energetické náklady na vytápění. Velmi záleží na tom, z jakého materiálu je postavena obvodová zeď objektu, na kterou se zateplení aplikuje. Čím horší je stěna objektu, tím vyšší bude následná úspora po zateplení, pokud se zateplení realizuje na požadované hodnoty 0,38 Un. Dalším významným efektem je posunutí hranice srážení vodních par mimo hranici konstrukce, což je pro ochranu konstrukce objektu velice důležitý faktor. Zdi jsou tak ochráněné proti vzniku závad, vlhkosti a plísní, které mohou být následně problémem i uvnitř objektu. K zateplení fasády je však potřeba přistupovat odborně a kvalifikovaně, neboť výběr vhodného izolantu a povrchových úprav před zateplením rozhodne o kvalitě provedených zateplení. Neodborná aplikace zateplovacích systémů má za následek vznik teplených mostů, nedostatečné ochránění konstrukce a závady, které z dlouhodobého hlediska mohou konstrukci poškodit.

Zateplení nejvyššího stropu nebo střechy

Saint-Gobain Isover

Zateplení střechy nebo nejvyšší stropu objektu má na celkové zateplení objektu taktéž velmi důležitý vliv, jelikož veškeré teplo v objektu vzlíná. Bude-li zateplen nejvyšší strop pod půdou nebo pod střechou či půdní vestavbou, bude zajištěna úspora energie na vytápění mezi 18 – 22%. V souvislosti s úsporami má na tato opatření vliv způsob zateplení a kvalita jeho provedení. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby zateplení mezi krokve nebo na vnitřní povrch realizovala odborná firma. Při nesprávné aplikaci materiálů může totiž dojít ke kondenzaci vodních par mezi parozábranou a vytápěným prostorem, kde následně dojde ke kondenzaci vody. Vlhká izolace není izolantem, ale vodičem tepelných mostů.

Výměna oken

Stavona

Velký význam při zateplení hraje rovněž správný výběr oken, kterých je mnoho druhů. Samotná výměna může přinést objektu energetickou úsporu od 12% u plastových oken s dvojskly až po 20% s trojskly a kvalitním rámem. V této oblasti je nutné velmi pečlivě vybírat okna, která budou použita pro zateplení severní a západní strany objektu. Bude-li např. vhodným způsobem vybráno okno se selektivními vrstvami na sklech, zajistí se tím větší tepelný odpor proti ochlazování. Naopak u oken, která mají být umístěna na jižní a východní straně, bychom doporučovali okna se super čirým sklem, u nichž vlivem průsvitu slunečního UV záření dochází k ohřevu vnitřních prostor, na které záření dopadá, a tím se dále ušetří náklady na vytápění. V každém případě je také důležitým prvkem řešení distančního rámečku a dalších komponent, jako je profil třídy A a kvalita kování. V tomto ohledu je dobré vybírat okna od skutečných odborníků a především od výrobců, kteří na území České republiky okna nejen vyrábí, ale realizují rovněž montáže, zaměření a seřízení. Vhodným výběrem oken můžete z dlouhodobého hlediska ušetřit mnoho finančních prostředků na jejich údržbu a celkově i na vytápění objektu.

Výměna tepelného zdroje na vytápění domu

Baxi

Výměna tepelného zdroje při realizaci energetických úspor přináší několik pozitivních aspektů. V první řadě je zde měřitelná úspora samotného zařízení oproti starému kotli v současné době jsou zařízení dimenzována na vyšší účinnost s menším odběrem paliv. Zároveň lze zařízení kombinovat i se solárními panely na přípravu teplé vody a přitápění, což s sebou nese další úspory, které se při vytápění objektu projeví nejen v zimních měsících, ale po celý rok, kdy se teplá voda spotřebovává.

Další významným aspektem je snížení emisní zátěže životního prostředí. Mezi důležité aspekty patří regulace topné soustavy a tepelného zdroje, především u automatických kotlů a tepelných čerpadel. Jejich správným nastavením lze ročně ušetřit až několik tisíc korun.

Ohřev teplé vody a přitápění

Baxi

V rámci ohřevu teplé užitkové vody je možné získat další úspory ve vztahu k množství ohřívané a spotřebovávané teplé vody, a to především tak, že se na ohřev vody využijí solární kolektory jako energeticky obnovitelný zdroj s nulovou emisivitou. Je potřeba věnovat pozornost kvalitě solárních panelů s účinností a možným zapojením do soustavy akumulační nádrže. Tyto technologie lze zapojit jak do soustavy pro dodávky teplé vody, tak i pro dobíjení energie pro přitápění a vytápění objektu. Úspory z těchto aplikací mohou dosáhnout až 8 – 12% podle původního zdroje na vytápění či ohřev vody.

Účinná topná tělesa při vytápění

Neméně důležitým prvkem regulace topné soustavy v rámci energetických úspor je topné těleso a regulační ventil. V rámci vytápění objektu lze správným dimenzováním dosáhnout další úspory. V první řadě je to účinný radiátor, který svou topnou plochou zajistí optimální ohřev vzduchu a proudění vzduchu mezi jednotlivými prvky radiátoru. Kvalitní radiátor se správným tlakem a velikostí bude velmi účinným prvkem při dimenzování topné soustavy. Regulační ventil a jeho regulační rozsah umožní uživateli regulovat průtok teplé vody tělesem radiátoru tak, aby byly splněny podmínky nejnižší teploty v dané místnosti. Správnou regulací a dimenzováním těles lze dosáhnout úspory mezi 5 – 7% roční energetické náročnosti na vytápění objektu.

V případě zájmu o konzultaci nebo nabídku nás kontaktujte
prostřednicvím poptávkového formuláře nebo uvedených kontaktů.

tomenu