skipmenu
 
Rychlý kontakt

Argentinská 1027/20
170 04 Praha 7 - Holešovice

270 005 544


obchod@comfort-space.cz

Novinky
Energetický průkaz

Certifikace se rozšiřuje, novostavby budou jen pasivní. Stavebnictví a trh s nemovitostmi čekají v brzké době revoluční změny.

Průměrné ceny energie na českém trhu


tomenu

Průměrné ceny energie na českém trhu

aktuální průměrná cena vody

66,64 Kč/m3

aktuální průměrná cena plynu

14,18 Kč/m3

aktuální průměrná cena elektřiny

4,54 Kč/kWh

aktuální průměrná cena tepla

509,8 Kč/GJ

 

Rekapitulace výdajů za energie v nezatepleném domě

Pro porovnání jsme vám zde připravili přehled výdajů za topení, ohřev teplé vody a ostatních energií spojených s provozem běžného rodinného domu. Jestliže budeme brát  jako základ současný stav rodinného domu bez zateplení, lze uvažovat o finanční náročnosti na provoz celého objektu v rozmezí 60 – 95 000,- Kč za topení, 8 – 15 000,- Kč na ohřev teplé vody a 15 – 30 000,- Kč na provoz elektrického zařízení domu v souvislosti s dalšími provozními náklady na ohřev vody průtokovými ohřívači, podlahové topení, a další.

V celkovém souhrnu se tak může jednat o náklady na provoz po dobu celého ročního období od 80 – 140 000,- Kč.

Energie však z hlediska dlouhodobého vývoje vždy porostou, a proto se nelze vyhnout zásadní otázce: Jak je možné snížit náklady na provoz?

Máme pro vás konkrétní řešení, které v sobě zahrnuje různé způsoby snížení energetické náročnosti s ohledem na investiční náročnost prováděných revitalizací a rekonstrukcí rodinných domů, bytových domů a panelových soustav.

Jak snížit náklady na provoz?

Ke kvalifikovanému a garantovanému snížení však může dojít pouze tehdy, pokud je navrženo několik variant v souvislosti s měrnou potřebou tepla na vytápění v současném stavu a stavu po revitalizaci, způsobu optimalizace teplených zdrojů na dodávky tepla a taktéž pro TUV.

K tomuto je zapotřebí nejprve zajistit energetický výpočet s navržením optimálních materiálů na zateplení ve vztahu ke klimatickým podmínkám a stavu konstrukce objektu. Následuje projektová část, kde se investor dozví, jak materiálově a investičně by celá akce byla náročná. Po vyhodnocení a vybrání vhodné varianty následuje zajištění finančních prostředků na realizaci, výběr vhodného dodavatele a realizace. Na samotném konci se provádí kontrola formou termovize, zda veškerá zateplení proběhla dle požadavků projektanta a zda realizace nemá skryté vady. Na závěr proběhne optimalizace tepelného zdroje (kotel, tepelného čerpadla), aby výkon odpovídal novým podmínkám teplené ztráty objektu po zateplení.

Výsledkem je snížení energetických nákladů na 50 - 70% z původní finanční náročnosti s návratností investice mezi 5 – 9 lety. Záleží na rozsahu prováděných opatření.

Pro ilustraci jsme pro vás připravili ukázku vzorového projektu s výpočty energií, položkovým rozpočtem ve zjednodušené podobě a vypočítanou teoretickou návratností podle výše vlastních investic a snížení energetické náročnosti objektu po zateplení.

Vzorový projekt je k nahlédnutí zde.

tomenu