skipmenu
 

Zateplení, vytápění, rekonstrukce, revitalizace rodinných domů

logo-comfort_space Weber - logo Isover - logo Stavona - logo Baxi Heating - logo ČSOB - logo


tomenu

Rekonstrukce a zateplení rodinných a bytových domů

Základní myšlenkou projektu Moje úspora je nabídka služeb od odborných dodavatelů v oblasti zateplení, technologií na vytápění a ohřev vody včetně optimalizace topných soustav. Chceme zákazníkovi poskytnout komplexní služby a zhodnocení jeho investic vložených do efektivního snížení energetických nákladů na topení a ohřev teplé vody.

Snižování energetické náročnosti budov

Kvalifikovaní odborníci ze společností, které jsou součástí projektu Moje úspora, jsou připraveni vám ve výše uvedených oblastech poskytnout nejen odborné rady, ale také doporučit dodavatele pro samotnou realizaci. Pro jejich způsob práce je charakteristický komplexní přístup k energetickému snižování nákladů na provoz budov a jejich zhodnocení ve spojitosti s případnou prodejní hodnotou. Mezi úsporná opatření, kterými lze snížit energetickou náročnost objektu, patří např. zateplení podlahy, fasády, zateplení nejvyššího stropu nebo střechy, výměna oken.

Komplexní posouzení a snížení nákladů na provoz

Pro investora, který bude chtít zhodnotit svou nemovitost a snížit její celkovou energetickou zátěž, zpracujeme bilanční analýzu investiční náročnosti všech zamýšlených opatření, cenový rozpočet, energetické snížení a úspory. Navíc posoudíme možnost uplatnění vybraných opatření s ohledem na dotace z programu Zelená úsporám nebo z Evropských strukturálních fondů, tedy z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Již nyní můžete účinně snížit své náklady na budoucí provoz svého bydlení prostřednictvím vhodných opatření v rámci zateplení a revitalizace svého objektu.

tomenu